J en vois valser (p.352) (Partoche)
REFRAIN:

1.

2.

3.

4.