Adiemus (p.149) (Partoche)
REFRAIN: Ariadiamus late ariadiamus da ari a natus ave adua A-ra-va-re tu-e va-te a-ra-va-re tu-e va-te a-ra-va-re tu-e va-te la-te-a A-na-ma-na coo-le ra-we a-na-ma-na coo-le ra a-na-ma-na coo-le ra-we a-ka-la (ah) a-na-ma-na coo-le ra-we a-ka-la a-ya-coo-ah-eh a-na-ma-na coo-le ra-we a-ka-la a-ya-coo-ah-eh_____ a-ya doo a-ye a-ya doo a-ye (go back to begnining) a-ri-a-di-a-mus la-te a-ri-a-di-a-mus da a-i-a na-tus la-te a-du-a. A-ra-va-re tu-e va-te a-ra-va-re tu-e va-te a-ra-va-re tu-e va-te la-te-a. A-na-ma-na coo-le ra-we a-na-ma-na coo-le ra a-na-ma-na coo-le ra-we a-ka-la (ah) a-na-ma-na coo-le ra-we a-ka-la a-ya-coo-ah-eh a-na-ma-na coo-le ra-we a-ka-la a-ya-coo-ah-eh a-ya doo a-ye a-ya doo a-ya ya-ka-ma ya-ma-ya-ka-ya me-ma a-ya-coo-ah-eh ya-ka-ma ya-ma-ya-ka-ya me-ma a-ya-coo-ah-eh ya----ka--ma me--ah a-ya-coo-ah-eh a-ya-coo-ah-eh ya----ka--ma me--ah a-ya-coo-ah-eh

1.

2.

3.

4.